Selvfølgelig er det plass bakpå kosten!


VENNSKAP OG INKLUDERING
Plass bakpå kosten av Julia Donaldson (forfatter) og Alex Scheffler(illustratør) ble for første gang utgitt på norsk i 2003, OmnipaxOriginaltittel: Room on the Broom (2002)

Denne herlige boka handler om ei raus og vennlig heks. Ho har først bare med seg den gretne katten på kosteskaftet sitt, men i løpet av boka inkluderer hun både en hund, en fugl og en frosk, til stor irritasjon for katten. Under en storm brekker heksas kosteskaft i to, og alle dyrene ramler gjennom lufta og ned i myra. En stor og farlig drage fanger heksa! Han er sulten, så sulten og vil gjerne spise heksa til ettermiddagste! Heldigvis redder dyrene heksa fra den skumle dragen. Vennskap, fellesskap, raushet og samarbeid er verdier som er lett synlige.

Boka ble med meg ut i praksis. Jeg ønsket å lage et helhetlig opplegg hvor jeg kunne få muligheten til å fordype meg i tematikken og bruke ulike formidlingsformer. Jeg tenker det er viktig med progresjon, og jobbet bevisst ut i fra dette. Både med tanke på egen utvikling, men også med tanke på hvordan jeg kan jobbe i forhold til litteraturformidling i barnehagen.

EI LITA HEKS KOM PÅ BESØK
En dag kom det ei lita heksa på besøk i barnehagen. Ho fløy rundt i uteområdet på kosteskaftet sitt. Lette ho etter noe? Den lille, snille heksa mistet tryllestaven sin i uværet, og ho var så lei seg, så lei seg!

Heldigvis fikk ho hjelp av barna ho møtte på sin vei, og til slutt fant de tryllestaven i et lite lysthus. Barna lurte veldig på om ikke heksa kunne trylle fram litt godteri? Det ville heksa gjerne! 

"Subbedi,subbedu, subbeda!" 

Skrekk og gru! Tryllestaven var knekt i to! Den hadde ramlet helt ned fra himmelen og helt ned fra skyene. Den var ikke lenger magisk! Heksa måtte skynde seg hjem for å fikse tryllestaven, men før ho flakset avsted, lovte ho å komme på besøk igjen en annen dag.

Prosessmål: Gi barna et lite glimt inn i boka ved å la dem møte en av karakterene i en kort sekvens (Brendeland, 2012, s. 105)

PAKKE OG BREV FRA HEKSA
En kveld, rett før jeg la meg, hørte jeg noen som banka på døra. Det var mørkt og kaldt, men jeg stod opp av senga, listet meg ut i ganga og åpnet døra på gløtt. Forsiktig, så forsiktig. Der ute var det ingen, men på dørmatta mi lå det ei pakke av gull og et lite brev. Jeg la pakka og brevet ned i sekken min og tok de med i barnehagen neste morgen. 

Vi åpnet pakken og brevet sammen før første måltid dagen etter. På brevet stod det: "Tusen takk for at dere hjalp meg med å finne tryllestaven min. Nå er jeg snart ferdig med å fikse den! Inne i pakka ligger det noe som forteller litt mer om meg. Klem fra heksa". 

Prosessmål: At barna får erfaringer med og opplever glede rundt den poetiske språkfunksjonen som er dominerende i verbalteksten.

Prosessmål: At barna "opplever spenning og glede ved høytlesning"(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33)

KINOVISNING AV ANIMASJONSFILMEN 
Jeg tenker animasjonsfilmen synliggjør verdien av vennskap, raushet og felleskap på sammen måte som boka, om en ikke enda mer, og jeg ønsket å inkludere visningen av den som et ledd i det helhetlige opplegget. 

Barna fikk hver sin kinobillett. I døra ble de møtt av musikk fra filmen og min smilende medstudent/billettkontrollør med kappe og hatt. Da alle barn og voksne på avdelingen hadde funnet seg en god plass, banka heksa forsiktig på døra. Heksa ville så gjerne, så gjerne trylle litt for barna, men tryllestaven virket ikke! Kanskje hvis barna hjalp til med det magiske trylleformularet?

"Subbedi,subbedu,subbeda!" 

Nede i gryta lå det en gullsekk! Sekken lagde rar lyd og var veldig tung! Heksa måtte fly hjem igjen til katten, hunden, fuglen og frosken, men før ho fløy sin vei gav ho sekken videre til en voksen. Gjemt oppe i sekken var det godteri! Det var en liten eske smarties og en penge av gull til hvert barn. Det var litt urettferdig, for de voksne fikk ikke... Tulleheks!

Prosessmål: At barna møter et mangfold av (...) kunstopplevelser sammen med andre" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33)

MEMORY
Jeg hadde mange fine stunder sammen med både enkeltbarn og mindre barngrupper hvor vi var samlet rundt memory-spillet om heksa og dragen, senere bare kalt for "Heksespillet". Det lille "heksespillet" ble en kjempefin arena for undring og samtaler, både rundt boka og filmen, men også om små og store ting generelt!

Prosessmål: 
Etterarbeid som et ledd i barnas bearbeiding av opplevelsen rundt boka (Solstad, 2012, s. 122) og animasjonsfilmen. 

Tusen takk for nå lille heks! 
Jeg tror nok vi kommer til å treffes igjen en gang... 


KILDER
Brendeland T., A. (2012) Fortell med meg. Levende språkmiljø for de yngste. Oslo: Pedagogisk Forum

Kunnskapsdepartementet. (2017) Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver. Oslo: Pedlex

Solstad, T. (2012). Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget

Kommentarer