Ei fin bildebok til: Djur som ingen sett utom vi

DJUR SOM INGEN SETT UTOM VI(2016) 
ULF STARK OG LINDA BONDESTAM(ill.)

Linda Bondestams fargerike og lekne illustrasjoner, sammen med Ulf Starks melankolske, humoristiske  og litt underfundige poesi, skaper en unik atmosfære i denne vakre bildeboken som har fått en spesiell plass i hjertet mitt. Djur som ingen sett utom vi, viser menneskers sårbarhet og kompleksitet. Hvordan finne sin plass, hvem er jeg i verden, hva er meningen med min eksistens? Annerledeshet og ensomhet. Eksistensiell tematikk som synliggjøres gjennom ord og illustrasjoner. Tematikk som er gjenkjennbar og relevant for både barn og for voksne. 


  VÄNTANSDJUREN

  Dom står vid havet i en ring:
  Väntansdjuren.
  Deras ögon ljust, ljust blå.
  I evigheter har dom stått just så
  väntande på NÅGONTING.

 ENSTÖRINGEN

 Enstöringen stör ingen
 den sitter på sin klippa
 av basalt
 med huvudet under vingen
 ock tänker: «Vad skønt att slippa
 ALLT.»Les mer om boken her:

Årets svenska bilderbok

En liten herlighet av en barnebok

Dyr jeg aldri glemmer

Nordisk råds barne - og ungdomslitteraturpris

Kommentarer